vår politik

VÅRaT PARTIPROGRAM

Bättre vård för dig: Vi strävar efter att förbättra hälso- och sjukvården i Dalarna.

 

Kortare väntetider: Trots bra vård i Dalarna är väntetiderna för långa. Vi vill förändra detta.

 

Effektivt ledarskap: Genom ett effektivt ledarskap inom Region Dalarna kan vi uppnå en bättre och effektivare sjukvård.

 

Likvärdig vård för alla: Alla ska ha tillgång till vård på lika villkor. Trygghet, gott bemötande och valfrihet i vården är viktigt för oss.

 

Tandvård till reducerat pris för ungdomar: Vi vill erbjuda tandvård till reducerat pris för ungdomar upp till 25 år, likställt med övrig hälso- och sjukvård.

 

Ambulanssjukvård i hela Dalarna: Ambulanssjukvården bör fungera även på landsbygden för att snabbt kunna transportera allvarligt sjuka till sjukhus.

Geriatrisk vård för äldre: Vi vill modernisera och förbättra den geriatriska vården i hela länet.

Utvecklad psykiatrisk vård: Vi strävar efter att förbättra tillgängligheten och samordningen inom den psykiatriska vården.

 

Fritt vårdval för specialistsjukvård: Vi kämpar för att fritt vårdval ska omfatta även specialistsjukvård för patientens bästa.

 

Vård utan väntetider: Vi arbetar för att minska väntetiderna så att du får vård när du behöver det.

 

Solidarisk finansiering av vården: Vi anser att vården ska finansieras solidariskt via skatter och ges till dem som behöver den.

 

Personalen är nyckeln: Personalen är vår viktigaste resurs, och vi vill göra Region Dalarna till en attraktiv arbetsgivare.

 

Bland de bästa vårdgivarna: Vi strävar efter att Dalarnas vård ska vara bland de bästa genom kunnig och ansvarstagande ledning.

 

Jämn och enkel vårdåtkomst: Vi vill se till att vårdresor är enkla och jämlika för alla, oavsett var i länet du bor.

Två kompletta akutsjukhus: Vi vill ha två fullt fungerande akutsjukhus i Falun och Mora samt akutmottagningar i Avesta och Ludvika.