vår politik

VÅRT PARTIPROGRAM

Dalarnas Sjukvårdsparti arbetar för att du ska få bättre vård.

Din röst på Dalarnas Sjukvårdsparti gör det möjligt att så kan ske.

  – Vi vill ge dig den hälso- och sjukvård som du behöver.
Vården i Dalarna är bra när du kan få den. Men väntetiderna är för långa. Det kan vi ändra på.

Dalarna har bland de högsta skattesatserna i Sverige därför har vi råd att ge den bästa vården.
För att få en bättre och effektivare sjukvård kan vi erbjuda ett nytt och effektivare ledarskap inom Region Dalarna.

 

Vi arbetar för att du ska få vård när du behöver det.

 – Vi vill att du ska slippa vänta. Att få vård när du behöver det är viktigt för att du ska må bra. Du ska slippa stå i kö!

 

 

Dalarnas Sjukvårdsparti anser att vården är solidariskt finansierad via skatter.

 – Vården ges till den som har behov!

 

Dalarnas Sjukvårdsparti vill ge vård på lika villkor till alla människor.

 – Alla ska vara trygga med vården i Dalarna. Ett gott bemötande och god service är självklart. Du ska kunna söka den vårdgivare du har förtroende för oavsett om vårdgivaren finns nära dig eller någonstans inom EU. Valet är ditt. 

– Alla ska behandlas lika, oavsett kön, ålder, bakgrund. Vården ska bemöta dig korrekt och respektera dina behov och rättmätiga krav. Vården ska följa de sjukvårdslagar som redan finns!

 

 

Dalarnas Sjukvårdsparti anser att personalen är Regionens viktigaste resurs

 – Det behövs fler händer och fötter i vården. Region Dalarna måste bli en attraktiv arbetsgivare.

 

 

Dalarnas Sjukvårdsparti vill att Region Dalarnas vård ska vara bland de bästa när vi jämför oss med andra vårdgivare.

 – Vi vill att du som patient ska få vård nära dig för de vanligaste åkommorna. När det behövs mer specialiserad vård får du det. Vi vill att vården kommer till patienten i stället för tvärtom. Det är du som patient som väljer vård. Därför behövs möjlighet till flera mindre vårdcentraler. Vi vet att vården klarar av framtida utmaningar genom kunnig och ansvarstagande ledning och styrning. Dina sjukvårdsbehov ska tillgodoses när du behöver det och inte när Regionen kanske får tid!

 

 

Dalarnas Sjukvårdsparti vill att alla upp till 25 års ålder får tandvård till samma kostnad som övrig vård

 – Tandvården är en del av vården och vi vill till att börja med ge våra ungdomar en möjlighet att sköta sina tänder. Förebyggande tandvård likställs med övrig hälso- och sjukvård.

 

Dalarnas Sjukvårdsparti vill ha en ambulanssjukvård som fungerar i hela Dalarna.

 – Ambulanserna fungerar bra nära de stora sjukhusen. Vi vill att ambulanssjukvården ska fungera även på landsbygden så att den allvarligt sjuke snabbt kommer till sjukhus.

  

Dalarnas Sjukvårdsparti vill ha fungerande vårdresor.

 – Du ska kunna ta dig till vården på ett för alla enkelt och jämlikt sätt oavsett var du bor.

 

 

Dalarnas Sjukvårdsparti vill ha en modern geriatrisk vård, sjukvård för äldre, i hela länet

 – Dalarnas Sjukvårdsparti vet att geriatriken angår alla våra gamla.

 

 

Dalarnas sjukvårdsparti vill att den psykiatriska vården utvecklas.

– Vi vill att det ska vara lättare att komma till psykiatrin.
Det ska vara enkelt att få kontakt med barn- och ungdomspsykiatrin och samordna Barn- och Ungdomspsykiatri med Barn- och Ungdomshabilitering för att barn ska slippa bollas fram och tillbaka

 

 

Dalarnas Sjukvårdsparti vill ha två kompletta akutsjukhus, Falun och Mora, samt akutmottagningar vid Avesta och Ludvika lasarett.

 – Vi vill öppna Mora lasaretts förlossnings- och BB-avdelning igen, det är en viktig akutfunktion. Vi vill se en utveckling av lasaretten i Avesta och Ludvika. De inriktas till att ta hand om akut- och specialistsjukvård med MR-kamera i Avesta och medicinjour i Ludvika. Vi vill se till att ledningen fungerar och följer de lagar som sjukvården har.

 

 

Dalarnas Sjukvårdsparti vill att fritt vårdval för patienten omfattar även specialistsjukvård!

 – Fritt vårdval av primärvården är en hjärtefråga för oss. Men även inom specialistsjukvården ska man kunna välja. Både inom eller utom den egna Regionen liksom inom EU enligt de lagar som finns.