styrelsen

styrelsen för Dalarnas sjukvårdsparti

IMG_1268
Anton Bild
Lisbeth

Ordförande

Ingvar ”Nille” Niilimaa

Sekreterare

Anton Krigsman

Vice ordförande

Lisbeth Mörk – Amnelius

Bild saknas
Kassör
Birgitta Sjögren

Ledamöter

Tanja Krigsman

Marie Lundh

Anitha Jerlerud

Grazyna Björklund

Lennart Hedberg

Ersättare                     Revisorer           

Bo Olsson                                Elon Andersson        

 

Valberedning sammankallande

Christina Morath
Benny Rosengren
Naima Trogen

 

Samtliga styrelsemöten i Dalarnas sjukvårdsparti hålls öppna för partiets medlemmar. Alla medlemmar är välkomna att lyssna och komma med idéer och synpunkter.
Mötena börjar vanligtvis klockan 18.
Notera att datum samt tid och plats kan ändras. Uppdatering görs på hemsida och Facebook ungefär en vecka innan planerat möte.