styrelsen

styrelsen för Dalarnas sjukvårdsparti

IMG_1268
Anton Bild
Lisbeth

Ordförande

Ingvar ”Nille” Niilimaa

Sekreterare

Anton Krigsman

Vice ordförande

Lisbeth Mörk – Amnelius

Ledamöter

Lena Lorens

Jimmy Karlsson

Anitha Jerlerud

Grazyna Björklund

 

Ersättare                     Revisorer           Kassör

Tanja Krigsman                        Elon Andersson          Birgitta Sjögren

Birgitta Sjögren                        Östen Sjögren

 

Valberedning sammankallande

Christina Morath
P-O Sjödén

 

Samtliga styrelsemöten i Dalarnas sjukvårdsparti hålls öppna för partiets medlemmar. Alla medlemmar är välkomna att lyssna och komma med idéer och synpunkter.
Mötena börjar vanligtvis klockan 18.
Notera att datum samt tid och plats kan ändras. Uppdatering görs på hemsida och Facebook ungefär en vecka innan planerat möte.