VI SÄTTER PATIENTEN I CENTRUM

Dalarnas Sjukvårdsparti arbetar för att den nära sjukvården ska utvecklas till nytta för medborgarna och att hälso- och sjukvården prioriteras i Region Dalarnas verksamhet.

Partiet är ett oberoende parti.

Partier bildades inför valet 2006, för att kämpa mot befarade nedläggningar av lasaretten i Avesta, Ludvika och eventuella neddragningar vid Mora Lasarett.

ÅRSMÖTE FÖR 2024 KOMMER ATT HÅLLAS DEN 27:E APRIL PÅ MORA PARK HOTELL

För mer information, kontakta oss på kontakt@dalarnassjukvardsparti.se